फाउण्डेशनको उदेश्य

फाउण्डेशनको उदेश्य
 1. विपन्न समुदायका अति जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुको पहिचान गरी राहत तथा  पुनस्र्थापनामा सहयोग गर्ने
 2. अभिभावक विहिन तथा वेसहारा बालबालिकाको लागिबाल गृह सञ्चालन गर्ने र उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने÷गराउने ।
 3. सडक दुर्घटनाबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमहरुको बारेमा बालबालिका र अभिभावकलाई जानकारी गराउने,
 4. सार्वजनिक यातायात आचार संहिता, राष्ट्रिय यातायात नीति तथा ट्राफिक नियमको बारेमा जनचेतना जगाउने,
 5. विपन्न समुदायका जेहेन्दार तथा जिल्लाका उत्कृट छात्र छात्रालाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति सहयोग गर्ने,
 6. पहिलो पटक ६,००,०००÷–(अक्षेरुपी छ लाख) को अक्षकोषको स्थापनागर्ने र कोषलाई निरन्तर बृद्धि गर्दै लैजाने ।
 7. शिक्षा, स्वास्थ्यसंग सम्वन्धीत जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरि स्वास्थ्य शिविहरु सञ्चालन गर्ने 
 8. शैक्षिक परामर्श शेवा सञ्चालन गर्ने÷गराउने ।
 9. विभिन्न क्षेत्रको खोज, अनुसन्धान तथा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई पृष्ठपोषण र नीति बनाउन सहयोग गर्ने,
 10. बालबालिका संग सम्बन्धित सबै प्रकारका हिंसा र दुव्र्यवहार न्यूनिकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
 11. विद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिका लागि सूचना प्रविधि र पुस्तकालयको स्थापना गर्ने,
 12. सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर बृद्धिका लागि राज्य तथा नागरिक संग सम्बादको शुरुवात गर्ने,
 13. शुशासन र सामाजिक जवाफदेहिताको क्षेत्रमा पहल गर्ने ।
 14. सामुदायीक स्वास्थ्य संस्था, रेडियो, पत्रपत्रिका प्रकाशन तथा स्थापना गरी  सामाजिक विकास निर्माणमा सहयोग पु¥याउने
 15. साझा उद्धेश्य र लक्ष्य भएका विकास साझेदार संस्था र नागरिक समाजका संस्थाहरुसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।